Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định hiện nay

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình là một văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo đúng mong muốn chuẩn mực hai bên. Hợp đồng này được lập thành văn bản và có giá trị pháp lý như một hợp đồng dân sự. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ các phần trong hợp đồng thi công xây dựng nhà ở.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Cấu trúc của hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng thi công xây dựng công trình thường có các nội dung sau:

 • Điều 1: Tên và địa chỉ của công trình thi công
 • Điều 2: Nội dung công việc
 • Điều 3: Thời gian và tiến độ thi công dự kiến để hoàn thành
 • Điều 4: Giá trị hợp đồng
 • Điều 5: Cách thanh toán thỏa thuận giữa hai bên 
 • Điều 6: Bảo hành công trình
 • Điều 7: Trách nhiệm của các bên với nhau trong quá trình xây dựng
 • Điều 8: Giải quyết tranh chấp
 • Điều 9: Điều khoản chung

Lưu ý khi lập hợp đồng

Khi thực hiện mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, các bên cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của các bên

Tên và địa chỉ của các bên phải được ghi đầy đủ, chính xác để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng.

 • Nội dung công việc

Nội dung công việc phải được ghi cụ thể, rõ ràng, bao gồm các hạng mục công việc, khối lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình,…

 • Thời gian và tiến độ thi công

Thời gian và tiến độ thi công phải được xác định cụ thể để đảm bảo công trình được hoàn thành đúng thời hạn.

 • Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng phải được xác định rõ ràng, bao gồm giá trị của vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị,…

 • Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán phải được thỏa thuận cụ thể giữa các bên để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

 • Bảo hành công trình

Thời gian bảo hành công trình phải được xác định cụ thể để đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư.

 • Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của các bên phải được ghi rõ ràng, cụ thể để tránh tranh chấp trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình.

 • Giải quyết tranh chấp

Phương thức giải quyết tranh chấp phải được thỏa thuận cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Lưu ý lựa chọn mẫu

Khi lựa chọn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Mẫu hợp đồng phải phù hợp với loại công trình và quy mô công trình
 • Mẫu hợp đồng phải được cập nhật mới nhất
 • Mẫu hợp đồng phải được soạn thảo bởi các chuyên gia có kinh nghiệm

Hiện nay, có rất nhiều mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình được cung cấp trên mạng internet. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của các bên, cần tìm kiếm các mẫu hợp đồng được soạn thảo bởi các chuyên gia có kinh nghiệm.

Bạn cần tìm hiểu ngay về các quy định về diện tích xây dựng nhà ở. Xem thêm ngay!

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Kết luận

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình là một văn bản quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến quá trình thi công và nghiệm thu công trình. Do đó, cần lưu ý các nội dung cần thiết khi lập hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của các bên. Nếu bạn không chắc chắn về các thông tin cần điền trong mẫu đơn thi công xây dựng công trình, bạn nên tìm đến ngay tư vấn nhà đất với các chuyên gia xây dựng – hoàn công hiện có tại ứng dụng Askany. 

Tư vấn hướng nghiệp
Tư vấn tiếng Anh
Tư vấn MMO
ChatGPT Plus