danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

Hướng dẫn sử dụng danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

Để hiểu và sử dụng tiếng anh một cách hiệu quả, chúng ta cần phân loại từ danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh với vai trò và chức năng riêng. Tuy nhiên, không phải học viên nào cũng biết cách nhận biết các loại từ trong tiếng anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số phương pháp nhận biết chúng, bao gồm cả vị trí và các dấu hiệu đặc trưng. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của chúng tôi!

Cách nhận biết danh từ

Để nhận biết và sử dụng danh từ trong tiếng Anh, bạn có thể áp dụng các quy tắc và nguyên tắc sau:

 1. Định nghĩa danh từ: Danh từ là từ dùng để đặt tên cho người, vật, địa điểm, ý tưởng, sự việc và các khái niệm khác.
 2. Hình thức danh từ: Danh từ có thể có dạng số ít (singular) hoặc số nhiều (plural). Bạn cần nhìn vào hình thức của danh từ để sử dụng đúng dạng động từ và các từ hỗ trợ liên quan.
 3. Quy tắc số nhiều: Đa số danh từ được thêm “s” ở cuối để tạo thành dạng số nhiều. Tuy nhiên, có những quy tắc đặc biệt như thêm “es”, thay đổi chữ cái cuối, hoặc giữ nguyên hình thức. Ví dụ: book (sách) – books (các sách), child (đứa trẻ) – children (các đứa trẻ).
 4. Sử dụng hạn định và không hạn định: Danh từ có thể được sử dụng với một từ hạn định (definite article) như “the” hoặc một từ không hạn định (indefinite article) như “a” hoặc “an”. Ví dụ: the book (quyển sách cụ thể), a book (một quyển sách không cụ thể).
 5. Sử dụng danh từ số nhiều cho khái niệm chung: Khi nói về một khái niệm chung, ta thường sử dụng danh từ số nhiều. Ví dụ: Dogs are loyal animals. (Những con chó là những con vật trung thành.)
 6. Sử dụng danh từ riêng: Danh từ riêng là danh từ đặc biệt dùng để đặt tên cho một người, địa điểm, tổ chức cụ thể. Danh từ riêng thường viết hoa chữ cái đầu tiên. Ví dụ: John, London, Microsoft.
 7. Bổ sung tính từ và đại từ: Bạn có thể sử dụng các tính từ (adjectives) và đại từ (pronouns) để bổ nghĩa hoặc thay thế cho danh từ. Ví dụ: a beautiful house (một căn nhà đẹp), it (nó).
 8. Sử dụng trạng từ chỉ số lượng: Một số trạng từ chỉ số lượng như “some”, “many”, “a few”, “a lot of” được sử dụng để mô tả số lượng của danh từ. Ví dụ: some books (một số sách), many students (nhiều học sinh)

Để có thể sử dụng điêu luyện các loại từ trong tiếng Anh, bạn hãy đăng ký luyện tập cùng các gia sư dạy tiếng Anh trên ứng dụng Askany, ứng dụng học tiếng Anh số 1 hiện nay.

Cách nhận biết danh từ

>>>Tham khảo thêm: review trung tâm học toeic, đâu là địa chỉ học uy tín nhất

Cách nhận biết tính từ

Để nhận biết và sử dụng tính từ trong tiếng Anh, bạn có thể áp dụng các quy tắc và gợi ý sau:

 1. Vị trí của tính từ: Tính từ thường đặt trước danh từ mà nó mô tả. Ví dụ: “a beautiful flower” (một bông hoa đẹp), “an interesting book” (một cuốn sách thú vị). Tuy nhiên, cũng có trường hợp tính từ đứng sau động từ “to be” (am, is, are, was, were). Ví dụ: “The book is interesting” (Cuốn sách thú vị).
 2. Dạng biến đổi của tính từ: Tính từ có thể có dạng khác nhau để phù hợp với số và giới tính của danh từ mà nó mô tả. Ví dụ: “a tall man” (một người đàn ông cao), “a tall woman” (một người phụ nữ cao), “tall men” (những người đàn ông cao), “tall women” (những người phụ nữ cao). Điều này được gọi là biến đổi tính từ.
 3. Sử dụng tính từ để mô tả và bổ nghĩa: Tính từ được sử dụng để mô tả và bổ nghĩa cho danh từ, giúp cho người đọc hay người nghe hiểu rõ hơn về đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ đó. Ví dụ: “a delicious meal” (một bữa ăn ngon), “a happy child” (một đứa trẻ vui vẻ).
 4. Kết hợp tính từ với trạng từ: Trong một số trường hợp, tính từ có thể được kết hợp với trạng từ để tăng tính mạnh mẽ hoặc giới hạn của tính từ. Ví dụ: “extremely beautiful” (cực kỳ đẹp), “very interesting” (rất thú vị), “slightly tired” (hơi mệt mỏi).
 5. Sử dụng tính từ so sánh: Tính từ cũng có thể được sử dụng để so sánh giữa các danh từ. Có ba dạng so sánh chính là so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative) và so sánh bằng (equal). Ví dụ: “taller” (cao hơn), “the tallest” (cao nhất), “as tall as” (bằng cao).

Bạn muốn luyện speaking mà có thể sử dụng từ vựng chính xác mà không bị vấp, hãy cùng đội ngũ giáo viên luyện speaking của Askany ngay nhé. 

Cách nhận biết trạng từ

Cách nhận biết trạng từ

Trạng từ (adverb) trong tiếng Anh được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cả câu văn. Dưới đây là một số gợi ý để nhận biết và sử dụng trạng từ trong tiếng Anh:

 1. Trạng từ thường kết thúc bằng “-ly”: Trạng từ phổ biến nhất thường có hậu tố “-ly”, như “quickly” (nhanh chóng), “happily” (hạnh phúc), “carefully” (cẩn thận). Chúng thường được thêm vào sau động từ để bổ nghĩa cho hành động.

Ví dụ: She speaks English fluently. (Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát.)

 1. Trạng từ không kết thúc bằng “-ly”: Một số trạng từ không có hậu tố “-ly”, chẳng hạn như “often” (thường xuyên), “very” (rất), “well” (tốt). Chúng cũng có thể được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, hoặc trạng từ khác.

Ví dụ: He runs fast. (Anh ấy chạy nhanh.)

 1. Các trạng từ không có quy tắc: Một số trạng từ không tuân theo quy tắc chung, và bạn cần nhớ chúng riêng. Ví dụ: “now” (bây giờ), “soon” (sớm), “never” (không bao giờ).

Ví dụ: They will arrive soon. (Họ sẽ đến sớm.)

 1. Vị trí của trạng từ trong câu: Trạng từ thường đặt sau động từ hoặc trước tính từ/trạng từ mà nó bổ nghĩa. Tuy nhiên, có một số trạng từ đặc biệt có thể đặt ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ: She quickly finished her homework. (Cô ấy nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà.)

Lưu ý: Một số tính từ có hình thái tương tự như trạng từ. Vì vậy, cần phải nhận biết và sử dụng chúng đúng cách. Ví dụ: “fast” có thể là tính từ (nhanh) hoặc trạng từ (nhanh chóng).

Xem thêm bằng CEFR là gì

Bài viết đã hướng dẫn một cách chi tiết về cách nhận biết danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh. Bạn đã có đủ tự tin để nhận biết và áp dụng chúng vào các bài tập. Đừng quên đăng ký học cùng các giáo viên dạy tiếng Anh để cập nhật kiến thức tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Hãy kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn miễn phí và chọn chủ đề phù hợp để nâng cao kỹ năng của mình!

Tư vấn hướng nghiệp
Tư vấn tiếng Anh
Tư vấn MMO
ChatGPT Plus