Bán chui cổ phiếu là gì? Luật pháp quy định ra sao?

Mua bán chui cổ phiếu là gì? Đây là một cụm từ đang thịnh hành hiện nay trên thị trường chứng khoán. Để đảm bảo các quy trình mua bán cổ phiếu của mình là đúng pháp luật, bạn cần nắm được định nghĩa mua bán chui cổ phiếu là gì.

Mua bán chui cổ phiếu là gì?

bán chui cổ phiếu là gì

Mua bán chui cổ phiếu là khi chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng hoặc những người liên quan nội bộ của doanh nghiệp như người thân của chủ thực hiện hành vi mua, bán cổ phiếu mà không đăng ký giao dịch trước theo quy định của luật chứng khoán mới nhất.

Luật Chứng khoán đã có quy định về việc người trong nội bộ mua bán cổ phiếu theo khoản 1 Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Theo đó, những người nội bộ trong một công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc quỹ đại chúng phải công bố thông tin và báo cáo việc mua bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Sở Giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đại chúng đã niêm yết và đăng ký giao dịch) trước và sau khi thực hiện giao dịch.

Thời hạn để công ty và doanh nghiệp công bố thông tin là ít nhất 3 ngày làm việc trước khi thực hiện giao dịch. Việc công bố thông tin phải được thực hiện theo mẫu đã ban hành trong thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Quy định về việc bán cổ phiếu của cổ đông

bán chui cổ phiếu là gì

Khi đã tìm hiểu về định nghĩa mua bán chui cổ phiếu là gì, bạn cần nắm được quy định về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông của doanh nghiệp và công ty. Cụ thể, theo Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019, các cổ đông công ty đại chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước muốn chào bán cổ phiếu của mình ra công chúng. Xem thêm làm sao để bán cổ phiếu lẻ.

Tuy nhiên, quy định này vẫn có các trường hợp ngoại lệ, bao gồm:

  • Chào bán cổ phiếu ra công chúng với mục đích chuyển doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
  • Chào bán cổ phiếu ra công chúng vì quyết định của Toà, trọng tài tài chính hoặc khi công ty đó phá sản và mất khả năng thanh toán.

Trong các trường hợp còn lại, khi cổ đông hoặc người nội bộ trong công ty bán cổ phiếu ra công chúng mà không đăng ký giao dịch với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, hành vi đó sẽ bị coi là mua bán chui cổ phiếu.  

Khung phạt của hành vi mua bán chui cổ phiếu là gì?

Khi thực hiện hành vi mua bán chui cổ phiếu, cổ đông hoặc người nội bộ công ty sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 27 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP. Mức độ xử phạt sẽ phụ thuộc vào tổng giá trị giao dịch sai quy định. Khung phạt cho hành vi này được quy định cụ thể theo bảng dưới đây:

Tổng giá trị giao dịch Mức phạt
50 đến 200 triệu đồng 5 đến 10 triệu đồng
200 đến 400 triệu đồng 10 đến 20 triệu đồng
400 đến 600 triệu đồng 20 đến 40 triệu đồng
600 triệu đến 1 tỷ đồng 40 đến 60 triệu đồng
1 đến 3 tỷ đồng 60 đến 100 triệu đồng
3 đến 5 tỷ đồng 100 đến 150 triệu đồng
5 đến 10 tỷ đồng 150 đến 250 triệu đồng
Trên 10 tỷ đồng 3% đến 5% tổng giá trị giao dịch

 

Ngoài ra, mức phạt hành chính tối đa cho hành vi mua bán chui cổ phiếu là 3 tỷ đồng đối với công ty, doanh nghiệp và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Xem thêm làm sao để mua cổ phiếu.

Kết luận

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu được hành vi mua bán chui cổ phiếu là gì. Hãy cẩn thận khi mua bán cổ phiếu để đảm bảo bạn làm đúng theo quy định của pháp luật. Để học thêm về các quy định pháp luật về việc làm sao để chơi chứng khoán hợp pháp, hãy liên hệ với các mentor chứng khoán trên ứng dụng Askany. App này sẽ giúp bạn gặp gỡ các chuyên gia đầu tư hàng đầu trên thị trường hiện nay.

NẾU BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN CHATGPT PLUS THÌ CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Tư vấn hướng nghiệp
Tư vấn tiếng Anh
Tư vấn MMO
ChatGPT Plus